Csíkszentléleki Szárnyasoltár
Kápolna bútorzat Hidegség-Gyimes Szt. Imre kápolna
Kápolna Márton Áron Gimnázium, Oltár, Ambó, Kereszt